Waldorfbloggen

En blogg om aktuella skolfrågor ur ett waldorfpedagogiskt perspektiv

March 29, 2012
by admin
0 comments

Vad är kunskap?

Att det finns olika former av kunskap är de flesta överens om, men bruket att dela in dem i teoretisk och praktisk kunskap har vållat en livlig diskussion genom åren. Ett problem med indelningen är att de olika kunskapsformerna i … Continue reading

March 29, 2012
by admin
0 comments

Direkt efter påsk är det internationellt Waldorflärarmöte i Schweiz. naturligtvis rapporterar vi därifrån här på bloggen. Här är en länk till programmet så länge: http://www.paedagogik-goetheanum.ch/4490.html?&L=1 Vi hoppas på att träffa massor av folk som kan hjälpa oss med lite olika … Continue reading

March 25, 2012
by admin
0 comments

Statlig skola och friskolor

Dags att förstatliga grundskolan igen skriver Per Thullberg, före detta Generaldirektör på Skolverket i nästa inlägg på DN Debatt: http://www.dn.se/debatt/det-ar-dags-att-forstatliga-den-svenska-grundskolan Ja, varför inte? Att kommunaliseringen av skolväsendet inte bidragit till att utveckla skolväsendet är väl ganska uppenbart. Jag kan mycket … Continue reading

March 24, 2012
by admin
0 comments

Återupprätta lärarrollen!

På DN debatt går skoldebatten vidare, nu med ett inlägg av Hans Bergström: http://www.dn.se/debatt/68-vinden-blaste-bort-lararnas-auktoritet-status-och-loner Bergströms poäng är att den svenska skolans problem knappast beror på friskolereformen, utan snarare går längre bak i tiden till slutet av 60-talet när nedvärderingen av … Continue reading

March 20, 2012
by admin
1 Comment

Anpassar sig Waldorfskolorna i Sverige för mycket?

En läsare har i en kommentar gjort oss uppmärksamma på en intressant frågeställning som vi gärna vill belysa i boken och här på bloggen:http://www.waldorfbloggen.blogspot.com/2012/03/valkommen-att-folja-med-pa-var-resa-sen.htmlFrågeställningen är alltså: anpassar sig Waldorfskolorna i Sverige för mycket till statliga direktiv (som t.ex Lgr11) och … Continue reading

March 20, 2012
by admin
1 Comment

Nationella prov i förskolan?

I SVT:s Morgonsoffa i morse presenterades en rapport där man menar att fler tester i förskolan skulle förbättra för eleverna att klara av gymnasieskolan. Hittar ingen länk till inslaget men här är en artikel på svt.se där Ingrid Pramling Samuelsson, UNESCO-professor … Continue reading

March 20, 2012
by admin
0 comments

Skolan skall vara till för BARNET!

På DN Debatt skrev Per Kornhall, undervisningsråd vid Skolverket häromdagen ett debattinlägg om skolan som fick mig att börja fundera: Läs inlägget här: http://www.dn.se/debatt/principen-om-en-bra-skola-for-alla-galler-inte-langre Men även detta är intressant i sammanhanget: http://www.dn.se/nyheter/sverige/vi-star-infor-en-nationell-lararkris Även om inläggeet känns lite väl bakåtsträvande tycker … Continue reading