Waldorfbloggen

En blogg om aktuella skolfrågor ur ett waldorfpedagogiskt perspektiv

October 19, 2012
by admin
0 comments

Bra att svart-vit debatt blir mer nyanserad

I Svenska Dagbladet kommer två olika forskare, Torkel Klingberg vid Karolinska Institutet och Hugo Lagercrantz till tals om hur de ser på den ökade användningen av surfplattor bland små barn: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sa-paverkas-barnen-av-surfplattorna_7593632.svd De två forskarnas bidrag är välbehövligt i en debatt … Continue reading

October 15, 2012
by admin
0 comments

Skärmtid: max 2 tim per dag för förskolebarn säger amerikanska barnläkare

Här ytterligare information gällande små barns skärmtid. Rekommendationer från amerikanska barnläkare i AAP (American Association of Pediatrics) är maximalt två timmar per dag för barn i förskoleåldern:http://www.news-medical.net/news/20101028/2463/Swedish.aspx Slutsatserna drogs efter studier på över 9000 förskolebarnEn sammanställning från Centrum för Folkhälsa, … Continue reading