Waldorfbloggen

En blogg om aktuella skolfrågor ur ett waldorfpedagogiskt perspektiv

Nej, friskolereformen genomdrevs inte enbart ovanifrån

| 0 comments

På Newsmill skriver f.d chefredaktören för Lärarnas Tidning Sten Svensson att friskolereformen inte drevs igenom på grund av ett tryck underifrån utan främst skall ses som en politisk process styrd av moderaterna.

Den beskrivningen känns inte helt korrekt, inte minst waldorfskolornas situation drev fram en utveckling som naturligtvis även kom att samverka med den politiska strategi Svensson talar om och som i sin tur var en respons på t.ex förslaget om löntagarfonder.

Leave a Reply

Required fields are marked *.

*