Waldorfbloggen

En blogg om aktuella skolfrågor ur ett waldorfpedagogiskt perspektiv

Miljöpartiet först ut att besvara waldorfbloggens frågor om Waldorflärarhögskolan

| 0 comments

Nedan kan ni läsa Miljöpartiets svar. Vilket parti blir nästa att ge väljarna nödvändig upplysning om sitt ställningstagande?


Jag anser att den borgerliga regeringens hållning i denna fråga präglas av dubbelmoral. För å ena sidan ställer regeringen krav på behöriga och utbildade waldorflärare, å andra sidan tar regeringen inget ansvar för att finansiera denna utbildning. Det är mycket märkligt att regeringen ställer krav på waldorflärarutbildning, men inte säkerställer att denna lärarutbildning, på samma sätt som all annan lärarutbildning i Sverige, finansieras offentligt. Detta försvårar för såväl waldorfskolorna som för eleverna och deras föräldrar. Dessutom riskerar vi att gå miste om ett pedagogiskt alternativ som waldorfpedagogiken utgör. 

Jag menar att den borgerliga regeringen har det övergripande ansvaret i denna fråga och det duger absolut inte att som regeringen gör enbart skylla på att detta är en sak enbart för högskolorna och waldorflärarhögskolan att komma överens om på tu man hand. Det som nu behövs för att även i fortsättningen ha tillgången till utbildade och kompetenta waldorflärare i Sverige är att regeringen tar initiativ för att säkerställa waldorflärarutbildningens existens och utveckling. 


Jabar Amin (MP)
Riksdagsledamot
Utbildningspolitisk talesperson
Ledamot av Utbildningsutskottet
Ersättare i Konstitutionsutskottet

Leave a Reply

Required fields are marked *.

*